Niečo o nás

 

Sme spoločenstvom hľadajúcich, ktorí v Ježišovi Kristovi objavujú plnosť života. Biblia je pre nás zdrojom pravdy a poznania Boha. Sme súčasťou všeobecnej Cirkvi, ktorú chceme svojim životom zjavovať všade tam, kde žijeme, pracujeme, učíme sa… Uvedomujeme si svoju nedokonalosť a práve to nám dáva možnosť zažívať Božiu blízkosť.
Chceme žiť svoju vieru a službu podľa príkladu novozmluvnej cirkvi. Hlásime sa k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej a domácej reformácie, obzvlášť k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia.

Radi Vás privítame na našich spoločných bohoslužbách vždy v nedeľu o 10.00 v priestoroch Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici na Hurbanovej 2. Bohoslužby sú otvorené pre všetkých, ktorí chcú spolu s nami hľadať a nachádzať. Naše stretnutia majú neformálnu podobu – nemusíte sa obávať, že nebudete vedieť čo v danej chvíli robiť. Pre Vaše deti je počas bohoslužieb pripravený paralelný program.