Hudobno-športový tábor 2017 – “SEEN”

Tento rok sme organizovali už šiesty tábor pre mládež od 13-19 rokov. Tohtoročný bol, na rozdiel od tých minulých, spojený hudobno-športový. Počas dňa mal každý študent možnosť absolvovať dva rôzne workshopy. Mohli si vybrať športové: futbal, basketbal, volejbal, bejzbal a florbal. Na hudobných workshopoch mali možnosť zdokonaliť sa v hre na klávesy, akustickú, elektrickú, basovú gitaru, bicie, sólový spev alebo si vybrať tanec, fotografovanie, či angličtinu.

Misijný pobyt v Nashville

Zvukový záznam z prezentácie misijného tímu počas nedeľných bohoslužieb 18.6.2017:

Rómska Misia v Govanhill

Zvukový záznam z prezentácie Juraja Institorisa o rómskej misii v Glasgowe:

Oznamy 18. 6. 2017

  • Pripomíname mužské raňajky, ktoré budú na budúcu sobotu 24.6.2017 o 8:00. Téma: Ako byť dobrým správcom majetku. Prihlasovať sa môžete do piatku u Rasťa Galla.
  • V prípade, že chcete finančne podporiť prácu Jarky a Juraja Institorisovcov medzi slovenskými Rómami v Glasgowe, môžete prispieť buď v hotovosti, alebo na účet s uvedením účelu platby, aby sme vedeli peniaze správne priradiť (napr. Institorisovci, Misia Glasgow, a pod.)
  • Prezentáciu o misii medzi Rómami v Glasgowe nájdete tu
  • Prezentáciu z misijného pobytu našich mladých v Nashville, Tennessee nájdete tu.
  • 15-17.9.2017 bude v Banskej Bystrici 3. celoslovenská Konferencia detskej služby. Viac informácií, program konferencie a možnosť registrácie nájdete tu.