Oznamy 8. 10. 2017

  • Vo štvrtok 12. 10. o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 októbrové BB.Chvály s kapelou Timothy. Viac informácií nájdete tu.
  • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.
  • “Klub čitateľov Biblie” sa stretne prvý krát 15.10. o 17:00-19:00 v modlitebni CBBB na Hurbanovej 2. Stretávať sa budeme raz do mesiaca. Na prvé (úvodné) stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí sú zvedaví, čo to vlastne bude (potom bude záväzok 4 hodiny za mesiac pre čítanie a štúdium Biblie). Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať Todda Pattersona – patterson.todd@toddjana.com.
  • Pozývame vás na konferenciu Viera v práci, ktorá sa uskutoční 3.-5.11.2017 v Tatranských Matliaroch. Viac informácií nájdete na www.vieravpraci.sk

Hudobno-športový tábor 2017 – “SEEN”

Tento rok sme organizovali už šiesty tábor pre mládež od 13-19 rokov. Tohtoročný bol, na rozdiel od tých minulých, spojený hudobno-športový. Počas dňa mal každý študent možnosť absolvovať dva rôzne workshopy. Mohli si vybrať športové: futbal, basketbal, volejbal, bejzbal a florbal. Na hudobných workshopoch mali možnosť zdokonaliť sa v hre na klávesy, akustickú, elektrickú, basovú gitaru, bicie, sólový spev alebo si vybrať tanec, fotografovanie, či angličtinu.

Misijný pobyt v Nashville

Zvukový záznam z prezentácie misijného tímu počas nedeľných bohoslužieb 18.6.2017:

Rómska Misia v Govanhill

Zvukový záznam z prezentácie Juraja Institorisa o rómskej misii v Glasgowe: