Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ Narnia

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici ako zriaďovateľ Základej školy Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica na základe ustanovenia § 3, ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom 1, ods. 7 DOHODY medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní a v súlade so štatútom školy vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica.

Hudobno-športový tábor 2017 – “SEEN”

Tento rok sme organizovali už šiesty tábor pre mládež od 13-19 rokov. Tohtoročný bol, na rozdiel od tých minulých, spojený hudobno-športový. Počas dňa mal každý študent možnosť absolvovať dva rôzne workshopy. Mohli si vybrať športové: futbal, basketbal, volejbal, bejzbal a florbal. Na hudobných workshopoch mali možnosť zdokonaliť sa v hre na klávesy, akustickú, elektrickú, basovú gitaru, bicie, sólový spev alebo si vybrať tanec, fotografovanie, či angličtinu.

Misijný pobyt v Nashville

Zvukový záznam z prezentácie misijného tímu počas nedeľných bohoslužieb 18.6.2017:

Rómska Misia v Govanhill

Zvukový záznam z prezentácie Juraja Institorisa o rómskej misii v Glasgowe: