Bohoslužby

Nedeľné bohoslužby
Radi Vás privítame na našich spoločných bohoslužbách vždy v nedeľu o 10.00 v priestoroch Zboru cirkvi bratskej v Banskej Bystrici na Hurbanovej 2. Bohoslužby sú otvorené pre všetkých, ktorí chcú spolu s nami hľadať a nachádzať. Naše stretnutia majú neformálnu podobu – nemusíte sa obávať, že nebudete vedieť čo v danej chvíli robiť. Pre Vaše deti je počas bohoslužieb pripravený paralelný program.

Modlitebné chvíle
Stretávame sa vždy v nedeľu o 9.00 – pred spoločnými bohoslužbami.