Deti

NEDEĽNÁ BESIEDKA je program pre evanjelizáciu a duchovný rast detí

Všetky deti, ktoré navštívia naše bohoslužby srdečne pozývame do našich nedeľných besiedok!

Besiedka prebieha počas bohoslužieb. Po spoločnom úvode, chválospeve a piesňach pre deti, odchádzajú deti s vedúcimi besiedok do svojich skupiniek, kde majú program do konca bohoslužieb.

Besiedka nebýva počas Večere Pánovej (zvyčajne v prvú nedeľu v mesiaci) a počas prázdnin. Keď je súčasťou bohoslužieb slávnosť Večere Pánovej, deti počas nej prijímajú požehnanie s pomazaním olejom. V tieto nedele je program bohoslužieb obohatený o program pre deti.

Pre najmenšie deti je vždy pripravená miestnosť s ozvučením, kde sa rodičia môžu venovať najmenším ale zároveň počúvať priebeh bohoslužieb.

 Besiedka_3_500pix

ROZDELENIE DETÍ DO BESIEDOK

Deti sa delia do besiedok spravidla podľa veku alebo ročníka v škole. Ak však má dieťa veľmi dobrého priateľa/ priateľku v inej skupinke, môže sa zaradiť aj do skupinky starších alebo mladších kamarátov.

Besiedka č. 0
Špuntovňa, 0-2 roky (najmenšie deti)
Zodpovední: dozor detí majú na starosti rodičia

Najmladšie deti sa schádzajú počas bohoslužieb v osobitnej miestnosti. Majú k dispozícii hračky, s ktorými sa môžu hrať.

Besiedka č. 1
Hviezdičky, 3-5 rokov (predškoláci)

Vedúce besiedky: Katarína Babjáková, Andrea Podhorská, Lýdia Kučerová

Besiedka č. 2
Levy, 6-8 rokov (1. až 3. ročník ZŠ)

Vedúci besiedky: Vladimír Terem, Jana Patterson, Zuzana Polohová

Besiedka č. 3
Polárka, 9-11 rokov (alebo 4. až 6. ročník ZŠ)
Vedúce besiedky: Mária Petrejčíková, Zlatica Ledvinová, Todd Patterson