Dovoľ údivu nech ťa vedie k uctievaniu

Categories: Viera

“Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú tvoje myšlienky! Nerozumný človek to nechápe, blázon to nepochopí.” (Žalm 92, 6 -7).

Diabol nechce, aby si žasol. Údiv je pre ríšu temnoty smrtiaci kvôli tomu, že má nebezpečnú tendenciu viesť k uctievaniu. Takže diabol určite urobí všetko v jeho silách, aby si ostal hlúpy – hlúpy vo význame bezcitný/ zmyslov zbavený. Ak ťa nemôže zatratiť, skúsi ťa otupiť. Musíš mu vzdorovať (1 list Petra 5,9)!

Všetky zmysly, ktoré ti Boh dal, ti práve dnes hovoria o Bohu. (Rímskym 1, 20). A jedna z najzdravších vecí, ktoré môžeš urobiť pre svoju dušu po modlitbe a kúpeli v Božom živom Slove je počúvať stvorenstvo, ako ti hovorí o sláve Božej (Žalm 19, 2). Žiješ a hýbeš sa vo svete tak naplnenom viditeľnými, neviditeľnými, hmotnými a duchovnými zázrakmi, že je zázrak, že nie si neustále premožený hoci len úplne obyčajnými vecami.

Brian Wolfe @ Flickr.com

Brian Wolfe @ Flickr.com

Pozri napríklad na mŕtvu muchu na tvojom parapete. Vedel by si vymyslieť takéto stvorenie? Vďaka svojim očiam mala takmer 360 stupňové zložené videnie a veci ochutnávala svojimi nohami. Vďaka svojim priehľadným krídlam sa pohybovala rýchlejšie než tvoja ruka. Najgeniálnejší ľudia celej histórie dokopy by nevedeli vytvoriť jednu a Boh vytvoril tento zázrak prevažne kvôli hnojeniu.

Pozri sa potom na ten parapet. Ak je z dreva, znamená to, že bol niekedy živým stromom, ktorého vetvy sa rozprestierali k nebu a chytali slnečné lúče do svojich listov ako potravu. Kde ten strom rástol? Ako dokázali svetlo a voda vytvoriť niečo také silné a trvácne, že ti to práve teraz poskytuje prístrešie a tvorí rám pre tvoj výhľad?

Teraz sa pozri na okenné sklo. Kto ako prvý objavil, že vložením morského pobrežia do ohňa môžeš vložiť morské pobrežie do steny tvojho domu a pozerať skrze neho? Aký nadšený musel byť Boh v ten deň, keď prišiel úsvit doby skla! A zatiaľ čo pozeráš cez svoje okno, vedz, že každá vec, na ktorej spočinie tvoje oko má príbeh, ktorý sa odvíja späť, späť do prastarých vekov pred pamäťou všetkých, okrem pamäti Starého Vekom. Každá žijúca vec, s ktorou sa stretneš, je potomkom Adama svojho druhu. Otvor svoje okno a počúvaj. Každý zvuk ti rozpráva niečo o tom príbehu. Aj každý pach. Choď von na slnko alebo do dažďa, do tepla či chladu, vetra či bezvetria a cíť skutočno. A žasni. Prinúť sa žasnúť. Nech ťa to vedie k uctievaniu Toho, ktorý to celé stvoril (Kolosenským 1, 16) a ktorý to celé práve v tejto chvíli udržiava Slovom svojej moci (Židom 1, 3).

Ale očakávaj boj. Diabol chce, aby si bol hlúpy, aby si sa nechal rozptýliť, aby si sa obával vymyslenej budúcnosti a aby si bol oklamaný jeho virtuálnou, pokrivenou napodobeninou Božieho pravdivého sveta. Ale nenechaj sa oklamať. Iba v skutočnosti je bázeň, zdravie a láska. Ponor sa najskôr do knihy Písem a potom choď von do knihy prírody. Načúvaj im, ako ti hovoria o sláve Božej.

“Divné sú tvoje skutky. A moja duša to dobre vie.” (Žalm 139, 14)

_____________________________________________

John Bloom © Desiring God. Website: desiringGod.org
Pôvodný článok nájdete na: www.desiringgod.org
Prevzaté z www.chcemviac.com