Poradenstvo

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, nájdete u mňa pokoj a úľavu.“

Biblia (Matúš 11, 28)


Pastorálne poradenstvo

 • Duchovné a filozofické skúmanie, hľadanie zmyslu života, porozumenie Biblii a cirkvi
 • Emocionálne zranenia, traumy, strach / nepokoj, úzkosť, hnev, depresívne stavy a iné
 • Manželské, párové a rodinné problémy
 • Dôsledky vplyvu okultizmu, siekt a kultov
 • Sprevádzanie zomierajúcich a pozostalých

Špeciálno – pedagogické poradenstvo

 • Poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia a ich kombinácie)
 • Autistické spektrum bez mentálneho postihnutia
 • Poruchy pozornosti s hyperaktivitou a bez hyperaktivity
 • Nadaní a talentovaní žiaci
 • Nedefinované problémy, ktoré spôsobujú strach a neúspech v oblasti vzdelávania detí a dospelých

Mentoring

 • Pre pracovníkov v cirkevných zboroch a misijných organizáciách
 • Pre pedagógov a vedúcich pedagogických zamestnancov
 • Pre podnikateľov


Objednávanie

V prípade záujmu o poradenstvo alebo mentoring, objednajte sa, prosíme, online cez tento formulár. Pracovník CKP JaSOM Vás bude následne kontaktovať s návrhom termínu.