Klub 5o5 (13-18 r.)

Klub 5o5 je určený pre mladých ľudí od 7. ročníka ZŠ až po 4. ročník SŠ. Stretávame sa pri rôznych príležitostiach, pravidelne i nepravidelne.

Každú stredu od 16:00 do 18:00 trávime čas hudbou (Fusion), a/alebo športom (Pulse). Stretávame sa v klubovni 5o5 na Okružnej 2 v Banskej Bystrici v areáli ZŠ Narnia. Okrem spoločných stretnutí v stredu, sa stretávame aj v skupinkách. Chodíme na kresťanské konferencie, výlety a príležitostné víkendovky.

Viac informácií poskytne Edita Uličná (edita.ulicna@gmail.com, 0903 795 957).

Zoznam skupiniek:

Josh HOWARD (0910 349 276): Cross Fit pre chlapcov a dievčatá od 15 do 19 rokov

Josh HOWARD (0910 349 276): English Conversation pre chlapcov a dievčatá od 15 do 19 rokov

Josh HOWARD (0910 349 276): Leadership Seminar pre chlapcov a dievčatá od 15 do 19 rokov

Slavo POLOHA (0907 843 583): Ostrieľaní pre chlapcov od 13 do 15 rokov

Laci ULIČNÝ (0948 178 277): Evanjelium podľa Marka pre chlapcov od 13 do 19 rokov

Draho POLOHA (0903 305 018): Užitočný mix pre chlapcov a dievčatá od 15 do 19 rokov

Draho POLOHA (0903 305 018): Tvárou v tvár pre chlapcov a dievčatá od 13 do 19 rokov

Draho POLOHA (0903 305 018): Hudba pre chlapcov a dievčatá od 13 do 19 rokov

Zuzka POLOHOVÁ (0903 227 438): Praktická služba pre chlapcov a dievčatá od 13 do 19 rokov

Majka PETREJČÍKOVÁ (0907 038 132): Pečieme spolu pre dievčatá od 13 do 19 rokov

Majka PETREJČÍKOVÁ (0907 038 132): Štúdium biblickej knihy (List Efezanom) pre dievčatá od 15 do 19 rokov

Nataška ŘEHÁKOVÁ (0914 286 526): Tanec pre chlapcov a dievčatá od 14 do 99 rokov

Nataška ŘEHÁKOVÁ (0914 286 526): Božia láska pre chlapcov a dievčatá od 15 do 19 rokov

Maťka POLOHOVÁ (0915 825 360): Nekaviareň pre chlapcov a dievčatá od 15 do 19 rokov

Edit ULIČNÁ (0903 795 957): Pulse pre chlapcov a dievčatá od 13 do 19 rokov

Edit ULIČNÁ (0903 795 957): Klub 5o4 pre chlapcov a dievčatá od 15 do 19 rokov

Edit ULIČNÁ (0903 795 957): U nás doma pre dievčatá od 13 do 15 rokov