Klub 5o5 (13-18 r.)

Klub 5o5 je určený pre mladých ľudí od 7. ročníka ZŠ až po 4. ročník SŠ. Stretávame sa každý piatok o 17:00 v klubovni 5o5 na Okružnej 2 v Banskej Bystrici v priestoroch ZŠ Narnia.

Stretnutia majú rôznu formu – od hlbších rozhovorov v skupinkách dievčat a chlapcov, cez spoločné večery s hrami, piesňami a rečníkom, až po výlety a príležitostné víkendovky.

Viac informácií poskytne Edita Uličná (edita.ulicna@gmail.com, 0903 795 957).

kick_off_party2016-a4_001