Kto sme?

Sme súčasťou Cirkvi bratskej v SR. Spolu s ostatnými zbormi Cirkvi bratskej sme sa dobrovoľne zaviazali k hľadaniu spoločného vyjadrenia viery a služby Bohu aj ľuďom podľa príkladu novozmluvnej cirkvi. Pravidlom pre našu vieru a život je Biblia. Hlásime sa k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej a domácej reformácie, obzvlášť k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia.

Sme neveľkým spoločenstvom ľudí všetkých generácií. V nedeľu sa nás na bohoslužbách stretáva okolo osemdesiat. Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými kresťanskými cirkvami, nakoľko veríme, že Svätý Duch nie je obmedzený naším obmedzeným poznaním pravdy. Nechceme s inými kresťanskými spoločenstvami súperiť, ale radšej rozvíjať vzájomné vzťahy a demonštrovať tak našu vnútornú jednotu.

Veríme, že podľa Biblie je naším poslaním podobať sa Pánovi Ježišovi Kristovi, keď bol tu na zemi. Preto každého povzbudzujeme k hlbokému osobnému vzťahu s Trojjediným Bohom a k službe ľuďom okolo nás.