História zboru

Samostatný Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici bol ustanovený v apríli 1989. Tomu však predchádzala už mnohoročná duchovná práca v BB. Už v 40-tych rokoch sa skupinka znovuzrodených študentov stretávala v rámci spolku Modrého kríža. Keď štát v 50-tych rokoch zrušil tento spolok, veriaci sa ďalej stretávali po domoch. V roku 1968 vznikol takzvaný aliančný zbor, ktorý tvorili tri spoločenstvá – Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská a Kresťanské zbory. Schádzali sa v priestoroch Cirkvi adventistov na Dolnej ulici.

Roku 1984 si veriaci z Cirkvi bratskej začali rekonštruovať starú vilu na Hurbanovej 2. O päť rokov neskôr bol zriadený samostatný zbor.