Oznamy 10. 12. 2017

Categories: Oznamy

  • Pozývame všetkých členov Zboru CBBB na členské zhromaždenie najbližšiu nedeľu 17.12. po bohoslužbách.
  • Pozývame Vás do ZŠ Narnia na Vianočný dom – celoškolský vianočný festival. Vo štvrtok 21. 12. v čase od 14:00 do 18:00.
  • Na Štedrý deň, 24.12. o 10:00, budú Slávnostné bohoslužby spojené s detskou slávnosťou.
  • Na Prvý sviatok vianočný, 25.12 o 10:00, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.