Oznamy 10. 3. 2019

Categories: Oznamy

  • Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa zúčastnili ako vedúci detského letného pobytového tábora Cirkvi bratskej, ktorý bude na prelome júla a augusta. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.
  • V prvú aprílovú nedeľu, 7.4.2019, bude počas bohoslužieb účelová zbierka na opravu modlitebne. Oprava modlitebne bude financovaná spôsobom odsúhlaseným na Výročnom členskom zhromaždení, tzn., že na každých vyzbieraných 1000€ bude z rezervy zboru uvoľnených 3000€. Oprava bude zahŕňať výmenu okien, kobercov, maľovanie, zariadenie bytu, kancelárie a besiedky a modernizáciu audiovizuálnej techniky.