Oznamy 13.11.2016

Categories: Oznamy

  • V nedeľu 20.11.2016 budú bohoslužby o 9:30 v telocvični ZŠ Narnia. Počas týchto bohoslužieb chceme vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť pri príležitosti 10-teho výročia vzniku ZŠ Narnia.
  • Modlitebná chvíľa ani spoločné bohoslužby na Hurbanovej 2 v tento deň nebudú!
  • Po bohoslužbách bude spoločný obed z toho, čo si prinesieme.
  • Od 13:30 začnú semináre pre rôzne vekové kategórie. Podrobný program k 10. výročiu vzniku ZŠ Narnia nájdete tu.
  • Brat kazateľ Slavo Poloha odchádza v nedeľu 27.11. spolu s rodinou na študijný pobyt do Izraela, ktorý bude trvať do 19.1.2017. Počas tohoto obdobia bude zbor viesť staršovstvo, hlavne Pavol Podhorský, ktorý je jeho podpredsedom.
  • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky v sobotu 10. decembra o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.