Oznamy 17. 2. 2019

Categories: Nezaradené,Oznamy

  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do modlitebnej reťaze za naše rodiny.
  • V nedeľu 3.3.2019 po bohoslužbách bude Výročné členské zhromaždenie (VČZ). Pred členským zhromaždením budeme mať spoločný obed z toho, čo si prinesieme. Povzbudzujeme všetkých členov zboru k účasti na VČZ, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili svoju zodpovednosť za zbor, ku ktorej sa zaviazali.
  • S návrhmi na uznesenia pre VČZ môžete kontaktovať členov staršovstva do piatku 22.2.2019 osobne alebo mailom.
  • Prosíme všetkých vedúcich služieb v zbore, aby do piatku 22.2.2019 doručili staršovstvu požiadavky na rozpočet pre r. 2019.
  • Rovnako prosíme vedúcich jednotlivých služieb, aby pripravili správy za svoje služby pre VČZ.
  • Pripomíname konferenciu CB Máme čo zvestovať, ktorá bude 28.3. – 30.3.2019 v Poprade. Témou 11. ročníka konferencie je Zvestujeme Bibliu ako Sväté Písmo. Viac informácií o konferencii je možné získať tu.
  • Je spustená registrácia na konferenciu CB o úlohe žien v cirkvi, ktorá sa uskutoční v sobotu 9.3.2019 od 9:30 do 16:30 v modlitebni CB v Leviciach. Konferenčný poplatok 8€ zahŕňa obed a občerstvenie. Registrovať na konferenciu sa môžete tu.
  • Na nástenke vo vestibule modlitebne je možné zapísať sa na pobyt pre seniorov na Chate Remata v Handlovej v termíne 30.6. – 7.7.2019.
  • Povzbudzujeme Vás k účasti na skupinkách, ktoré prebiehajú pravidelne počas týždňa v našom zbore. Viac informácií nájdete na nástenke vo vestibule modlitebne, prípadne môžete osloviť starších zboru.