Oznamy 18.9.2016

Categories: Oznamy

  • Na budúcu nedeľu 25.9. po spoločných bohoslužbách budú doplňujúce voľby do staršovstva zboru. Kandidátmi sú Rasťo Gallo a Draho Poloha.