Oznamy 19. 3. 2017

Categories: Oznamy

  • Nasledovné udalosti, týkajúce sa budúcej nedele, sú preložené z minulého týždňa, keďže pôvodne plánované členské zhromaždenie sa neuskutočnilo.
  • Na budúcu nedeľu, 26.3., budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • Rovnako na budúcu nedeľu, 26.3., bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva. Zoznam kandidátov pre voľby nájdete na nástenke vo vestibule. Návrh terajšieho staršovstva je, aby sme volili 5 starších.
  • Na budúcu nedeľu budeme mať aj spoločný obed – guláš. Prosíme, prineste k obedu niečo sladké alebo slané.
  • Na budúcu sobotu, 25.3., pozývame všetkých záujemcov o turistiku na marcový Rest Time Outdoor. Cieľom je Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystré, ktorý sa nachádza na južných svahoch Poľany, asi 8 km severne od Hriňovej. Vodopád je vysoký 23 metrov a patrí medzi najmohutnejšie vodopády na Slovensku. Viac informácií, prípadne ich aktualizácie, nájdete tu.