Oznamy 19.6.2016

Categories: Oznamy

  • O týždeň, v nedeľu 26.6. budeme mať počas bohoslužieb Absolventskú slávnosť – rozlúčku s narnijskými deviatakmi.
  • V nedeľu 3.7. bude po spoločných bohoslužbách krátke členské zhromaždenie. Hlavné body programu:
    • odsúhlasenie likvidácie Narniabb, s.r.o.
    • doplňujúce voľby do staršovstva
    • informovanie o Konferencii CB
  • Pozývame všetky ženy na seminár s názvom “MILOVANÁ – Učím sa oddychovať”. Seminár sa uskutoční v nedeľu 3. 7. 2016 o 17:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Viac informácií nájdete tu.
  • Maťka a Slavo Polohovci pozývajú všetkých na spoločné popoludnie na Suchom vrchu – dnes (19.6.) od 15:00.