Oznamy 23.10.2016

Categories: Oznamy

  • V nedeľu, 20. novembra, by sme chceli vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť pri príležitosti 10-teho výročia vzniku ZŠ Narnia. Tieto bohoslužby budú zároveň slávnosťou vďakyvzdania. Keďže by sme radi pozvali na túto slávnosť aj rodičov, žiakov a ďalších hostí, rozhodli sme sa, že bohoslužby budú v škole v telocvični. Keďže príprava sa nezaobíde bez dobrovoľníkov, bola vytvorená zdieľaná tabuľka, kde je možné zapísať sa a pomôcť tak s prípravami a priebehom slávnosti. Zapísať sa môžete tu.
  • Budúcu nedeľu, 30. októbra, bude stretnutie seniorov. Prihlásiť sa môžete u P. Vesela.
  • Vo štvrtok, 3. novembra, o 16:30 bude v jedálni ZŠ Narnia beseda pre rodičov detí 3. – 9. ročníka na témy:
    • Bezpečnosť na Internete
    • Kyberšikana
    • Ohrozuje naše deti závislosť na Internete?

Viac informácií nájdete tu.