Oznamy 25. 2. 2018

Categories: Oznamy

  • Pripomíname učiteľom, že vo štvrtok 1. 3. 2018 o 18:00 budú v ZŠ Narnia modlitby za školy a za učiteľov.
  • Na budúcu nedeľu, 4. 3. 2018, po spoločných bohoslužbách bude Výročné členské zhromaždenie. V tento deň budeme mať aj spoločný obed z toho, čo si prinesieme.
  • Na budúcu nedeľu, 4. 3. 2018, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • V sobotu 24. 3. 2018 o 8:00 budú Mužské raňajky spolu s bratmi z Bratskej jednoty baptistov. Do konca februára je potrebné záväzne potvrdiť svoju účasť Rasťovi Gallovi, aby sme vedeli zabezpečiť vhodné miesto.
  • Už je možné prihlasovať sa na Letný športovo-hudobný tábor pre mladých vo veku 15 – 19 rokov, ktorý bude v termíne 15. – 21. júla v Sport Resort Slovenka v Moštenici pri Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete tu.