Oznamy 26.2.2017

Categories: Oznamy

  • Na budúcu nedeľu, 5.3.2017, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • Pripomíname mužské raňajky, ktoré budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00. Téma: Modlitba a pôst. Účasť prosíme čím skôr nahlásiť Rasťovi Gallovi.
  • V nedeľu 19.3. bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva a spoločným obedom. Návrhy na uznesenia je potrebné doručiť členom staršovstva do 4.3.
  • Povzbudzujeme seniorov k účasti na 14. ročníku celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave 10-17.6.2017. Prihlásiť sa môžete do konca marca u Pavla Vesela.
  • 6.-8. apríla sa uskutoční už 9. ročník konferencie Máme čo zvestovať s názvom “Evanjelium v centre cirkvi”. Konferencia je určená pre laických kazateľov, vedúcich skupiniek, pracovníkov s deťmi a mládežou, misijných a evanjelizačných pracovníkov. Podrobnejšie informácie, rovnako ako aj spôsob registrácie, nájdete na plagáte vo vestibule. Informácie sú na webovej stránke, kde sa dá registrovať – www.mcz.cb.sk
  • Konferencia pracovníkov s deťmi sa uskutoční 21. – 23. 4. 2017 v Bratislave. Pozvanie je pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi a chcú načerpať nové sily a inšpiráciu. Lektorkou bude Kristína Uhlíková, ktorá má skúsenosti s prácou s deťmi aj so vzdelávaním učiteľov.
  • Kto by chcel prispieť detským oblečením pre bratov a sestry v Žiari nad Hronom, nech kontaktuje Reného Ledvinu.
  • Doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš  – nás opustil 21. februára 2017 vo veku 88 rokov. Strácame v ňom verného manžela, láskavého otca, obetavého služobníka evanjelia a vynikajúceho univerzitného učiteľa. Rozlúčková bohoslužba vďačnosti za život a dielo brata kazateľa bude 4. marca 2017 o 13:00 hodine v modlitebni Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach, S. Chalupku 7.