Oznamy 26. 3. 2017

Categories: Oznamy

  • Počas tohoto týždňa budú každý deň o 18:30 v priestoroch zboru CBBB na Hurbanovej 2 modlitby so Zdenkom  Dávidom. Pôjde o spoločný čas modlitieb zboru, či už ste v pôste, alebo nie. Vítaní su všetci, čo túžia po zmene vo svojom živote, v zbore, či v meste.
  • Záujemcovia o krst, alebo potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
  • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.