Oznamy 27.11.2016

Categories: Oznamy

  • Brat kazateľ Slavo Poloha odcestoval dnes ráno spolu s rodinou do Izraela, kde začína trojmesačný sabatikal, na ktorý majú kazatelia Cirkvi bratskej nárok po dlhšom období (spravidla 10 – 15 rokov) v službe. Ide o čas hľadania, rozjímania, ale aj oddychu a načerpania duchovných síl. Pozývame celý zbor do modlitieb za Polohovcov, aby im Pán dal poznať ich ďalšie smerovanie. Slavo Poloha bude pokračovať v svojej službe kazateľa znovu od marca budúceho roku.
  • Na budúcu nedeľu, 4.12.2016, budeme počas bohoslužieb o 10:00 sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • Večeru Pánovu budeme sláviť aj na 1. Sviatok vianočný, 25.12.2016.
  • Vedenie ZŠ Narnia a staršovstvo zboru ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili do osláv 10. výročia založenia školy. Rovnako ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili a podporili tak túto misiu nášho zboru. Dostali sme mnoho pozitívnych ohlasov od rodičov, že bohoslužby samotné, aj popoludňajší program, boli pre nich požehnaním.
  • Dnes, 27.11.2016, začína nácvik detského vianočného programu, s ktorým deti vystúpia počas bohoslužieb v nedeľu 18. decembra. Nácviky sa uskutočnia počas troch nedieľ (vrátane tej dnešnej), vždy od 16:30 do 18:00. Pozvané sú deti 1. – 8. ročníka ZŠ. Prosíme, aby si deti už dnes priniesli svoje hudobné nástroje. Ak by dnes niekto nemohol prísť, ale chcel by sa vianočného vystúpenia zúčastniť, je potrebné nahlásiť to buď Aďke Podhorskej alebo Katke Babjákovej, ktoré tento program pripravujú.
  • Dnes, 27.11.2016, bude od 16:30 do 18:00 (počas nácviku vianočného programu) diskusný večer pre rodičov detí, ale aj všetkých ostatných. Téma: Stvoril Boh svet za 6 dní? Budeme sa spolu zamýšľať nad stvorením z pohľadu božieho slova.
  • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky v sobotu 10. decembra o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.