Oznamy 3. 12. 2017

Categories: Oznamy

  • Pozývame všetkých mužov na Mužské raňajky, ktoré budú v sobotu 9.12. o 8:00 v priestoroch modlitebne Zboru CBBB.
  • Na budúcu nedeľu, 10.12. o 14:00, bude v priestoroch modlitebne Zboru CBBB pravidelný Študijný klub.
  • Pozývame všetkých členov Zboru CBBB na členské zhromaždenie po bohoslužbách v nedeľu 17.12.
  • Na Štedrý deň, 24.12. o 10:00, budú Slávnostné bohoslužby spojené s detskou slávnosťou.
  • Na Prvý sviatok vianočný, 25.12 o 10:00, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.