Oznamy 3.7.2016

Categories: Oznamy

  • Povzbudzujeme všetkých, ktorí by chceli povedať počas našich nedeľných bohoslužieb svoje svedectvá, aby kontaktovali buď kazateľa, prípadne členov staršovstva.
  • Pozývame Vás do modlitieb za CampFest 2016. Spoločne môžeme vytvoriť 40 dňovú reťaz non-stop modlitieb, za to, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti. Zapísať sa môžete tu.
  • Tiež Vás povzbudzujeme pridať sa k iniciatíve Zo srdca Európy. Ide o modlitebnú iniciatívu za Európu v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ. Viac informácií a aktuálne modlitebné úmysly za konkrétne krajiny nájdete na www.zosrdcaeuropy.sk.