Oznamy 30. 4. 2017

Categories: Oznamy

  • Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť až v druhú májovú nedeľu, tzn. 14.5.2017, teda nie najbližšiu nedeľu, ako to bolo pôvodne plánované!
  • Záujemcovia o krst, alebo verejné potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
  • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu. Termíny dvoch prípravných stretnutí: 14.5. a 21.5.2017.
  • V nedeľu 14.5. bude po spoločných bohoslužbách vo vestibule a v jedálni zborového domu bazár, kde výťažok z predaja bude venovaný na podporu vedúcich, ktorí slúžia na letnom hudobno-športovom tábore organizovanom naším zborom.
  • V nedeľu 28.5.2017, po bohoslužbách plánujeme zborový deň v Selciach. Budeme mať spoločný obed (guláš) a k dispozícii ihriská na športové aktivity. Prihlasovať sa môžete u Zuzky Polohovej osobne, alebo mailom do 25.5.2017. K účasti na zborovom dni povzbudzujeme všetky generácie!