Oznamy 30. 7. 2017

Categories: Oznamy

  • 3. – 6. 8.2017 sa uskutoční na Ranči v Kraľovej Lehote 19. ročník festivalu CampFest. Viac informácií o CampFeste nájdete tu.
  • Evanjelická cirkev a. v. a evanjelikálne zbory v Banskej Bystrici Vás pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou a chválami so Sergejom Mihálom, autorom knihy Vychvátenie, a známym českým skladateľom a spevákom Jiřím Zmožkom. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 3.8.2017 o 17:30 v budove Evanjelického spolku na Hornej ulici 21 v Banskej Bystrici. Vstup je voľný.
  • Prosíme, aby ste počas nedeľných bohoslužieb, či iných zborových aktivít, neparkovali svoje autá na parkovisku pred tenisovým klubom. Toto parkovisko je vyhradené pre členov a návštevníkov tenisového klubu.