Oznamy 31. 12. 2017

Categories: Oznamy

  • Na budúcu nedeľu, 7.1.2018, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • V nedeľu 7.1.2018 sa začína Aliančný modlitebný týždeň 2018. Viac informácií a rozpis stretnutí bude dostupný v nedeľu na nástenke vo vestibule modlitebne.