Oznamy 5.2.2017

Categories: Oznamy

  • Povzbudzujeme seniorov k účasti na 14. ročníku celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v prekrásnom prostredí Zemplína, v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave 10-17.6.2017. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela.
  • Klub 5o4, ktorý organizuje náš zbor pre deti 4.-6. ročníka bude v piatok 10.2. od 16:30 do 19.00 v priestoroch ZŠ Narnia. Viac info na plagáte vo vestibule, v prípade potreby kontaktujte Editu Uličnú. Upozornenie: deti si musia priniesť na prezlečenie odev vhodný na hry v snehu vrátane rukavíc.
  • Klub 5o5 (pre 13 a viac ročných) sa stretne v tradičnom čase, v piatok 10.2. o 17.00 v klubovni.
  • Rada rodičov ZŠ Narnia vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou so psychológom Mgr. Zoltánom Mátyusom na tému “Obmedzujúci maximalizmus“. Termín: 21.2. o 16:30 v ZŠ Narnia. Viac informácií nájdete tu.
  • Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť najbližšie až v prvú marcovú nedeľu – 5.3.2017
  • Ďalšie mužské raňajky budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00.
  • 6.-8. apríla sa uskutoční už 9. ročník konferencie Máme čo zvestovať s názvom “Evanjelium v centre cirkvi”. Konferencia je určená pre laických kazateľov, vedúcich skupiniek, pracovníkov s deťmi a mládežou, misijných a evanjelizačných pracovníkov. Podrobnejšie informácie, rovnako ako aj spôsob registrácie, nájdete na plagáte vo vestibule. Informácie sú na webovej stránke, kde sa dá registrovať – www.mcz.cb.sk