Oznamy 5.3.2017

Categories: Oznamy

  • Pripomíname mužské raňajky, ktoré budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00. Téma: Modlitba a pôst.
  • Vo štvrtok 16.3.2017 o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 marcové BB.Chvály. Viac informácií nájdete tu.
  • V nedeľu 19.3. bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva a spoločným obedom. Zoznam kandidátov pre voľby nájdete na nástenke vo vestibule.
  • 24.-26. marca bude v Bratislave Európska konvokácia. Ide o zvolanie ľudí do modlitieb a chvál za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Viac informácií nájdete tu.
  • 6.-8. apríla sa uskutoční už 9. ročník konferencie Máme čo zvestovať s názvom “Evanjelium v centre cirkvi”. Konferencia je určená pre laických kazateľov, vedúcich skupiniek, pracovníkov s deťmi a mládežou, misijných a evanjelizačných pracovníkov. Podrobnejšie informácie, rovnako ako aj spôsob registrácie, nájdete na plagáte vo vestibule. Informácie sú na webovej stránke, kde sa dá registrovať – www.mcz.cb.sk
  • 6.-9. apríla sa na Ranči v Kráľovej lehote uskutoční Konferencia kresťanských služobníkov. Viac informácií nájdete tu.