Oznamy 6. 1. 2019

Categories: Oznamy

  • Aj v tomto roku sa budeme stretávať na modlitbách počas Aliančného modlitebného týždňa (AMOT) s bratmi a sestrami z cirkevných zborov na území nášho mesta. Téma je Jednota v rozmanitosti. Rozpis jednotlivých stretnutí:

Pondelok 7.1. o 18:00 – Apoštolská cirkev Sásová (Rudohorská 14)
Utorok 8.1. o 18:00 – CB (Hurbanova 2)
Streda 9.1. o 18:00 – AC (Československej armády 20)
Štvrtok 10.1. o 18:30 – BB Chvály (Evanjelický spolok, Horná 21)
Piatok  11.1. o 18:00 – ECAV BB (Lazovná 44)
Sobota 12.1. o 18:00 – Slovo Života, slúži BJB (Kukučínova 8 / Dom techniky)
Nedeľa 13.1. o 18:00 – Vinica (Spojová 19, „Šalgotarján “)

Viac informácií o AMOT nájdete tu.

  • Na budúcu nedeľu, 13.1.2019, bude spoločný obed a čas na modlitby a svedectvá pre 50 a viacročných. Prihlásiť sa môžete u Maťky Polohovej.
  • Rovnako na budúcu nedeľu, 13.1.2019, o 17:00 bude v priestoroch modlitebne ďalšie stretnutie Biblického študijného klubu. Témou pravidelných mesačných stretnutí je Biblická magistrála – získanie prehľadu o celej Biblii. Viac informácií nájdete tu.