Oznamy 7. 5. 2017

Categories: Oznamy

  • Na budúcu nedeľu (14.5.) budeme počas spoločných bohoslužieb o 10:00 sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • Záujemcovia o krst, alebo verejné potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
  • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu. Termíny dvoch prípravných stretnutí: 14.5. a 21.5.2017, vždy o 17:00.
  • Stretnutie vedenia zboru bude v utorok 9.5. o 20:00. Pozývame vás k modlitbám za Božiu múdrosť v hľadaní ďalšieho smerovania nášho spoločenstva.
  • V sobotu 27.5.2017 od 9:00 sa v Mestskom parku uskutoční ďalší ročník benefičného podujatia Beh partnerov v nádeji. Viac informácií nájdete tu.
  • V nedeľu 28.5.2017 po bohoslužbách plánujeme zborový deň v Selciach. Budeme mať spoločný obed (guláš) a k dispozícii ihriská na športové aktivity. Program bude ešte upresnený. Prihlasovať sa môžete u Zuzky Polohovej osobne, alebo mailom do 25.5.2017. K účasti na zborovom dni povzbudzujeme všetky generácie!