Oznamy 8. 10. 2017

Categories: Oznamy

  • Vo štvrtok 12. 10. o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 októbrové BB.Chvály s kapelou Timothy. Viac informácií nájdete tu.
  • Pozývame vás na Modlitby za odpustenie, ktoré sa budú konať 24. 10. 2017 o 19:00 v Evanjelickom spolku v Banskej Bystrici na Hornej 21. V Banskej Bystrici potrebujeme odpustenie a uzmierenie. Dôležité je ale urobiť prvý krok, pokánie zo zlých vecí z minulosti, uzdraviť vzťahy a odpustiť. Cez to môže prísť uzdravenie do nášho mesta a regiónu. Chceme sa modliť  za naše mesto a kraj, za odpustenie, najmä v súvislosti so zlom, ktoré sa napáchalo na našich židovských, rómskych, aj ďalších spoluobčanoch počas 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete tu.
  • “Klub čitateľov Biblie” sa stretne prvý krát 15.10. o 17:00-19:00 v modlitebni CBBB na Hurbanovej 2. Stretávať sa budeme raz do mesiaca. Na prvé (úvodné) stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí sú zvedaví, čo to vlastne bude (potom bude záväzok 4 hodiny za mesiac pre čítanie a štúdium Biblie). Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať Todda Pattersona – patterson.todd@toddjana.com.
  • Pozývame vás na konferenciu Viera v práci, ktorá sa uskutoční 3.-5.11.2017 v Tatranských Matliaroch. Viac informácií nájdete na www.vieravpraci.sk