Oznamy 9. 4. 2017

Categories: Oznamy

  • Na Veľký piatok 14.4. budú rovnako ako minulý rok spoločné bohoslužby banskobystrických evanjelikálnych zborov o 17:00 v aule Gymnázia Andreja Sládkoviča. Počas bohoslužieb budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
  • Záujemcovia o krst, alebo potvrdenie krstu z detstva, sa môžu prihlásiť u kazateľa zboru Slava Polohu.
  • Čoskoro začneme s prípravou na členstvo v zbore pre tých, ktorí už boli pokrstení a chcú urobiť ďalší krok vo svojom záväzku voči Bohu a spoločenstvu. Prihlásiť sa môžete u Slava Polohu.
  • Ako iste viete, v Cirkvi bratskej žijeme v súčasnosti víziou 10-10-10 za 10, čo je iniciatíva vedúca k zakladaniu nových zborov. Pre tých, ktorí cítia povolanie modliť sa za vznik nových zborov a naplnenie tejto vízie, sú vo vestibule zborového domu k dispozícii námety k modlitbám za zakladanie zborov. Viac o vízii 10-10-10 za 10 a o zakladaní nových zborov nájdete tu.