Oznamy 3.7.2016

 • Povzbudzujeme všetkých, ktorí by chceli povedať počas našich nedeľných bohoslužieb svoje svedectvá, aby kontaktovali buď kazateľa, prípadne členov staršovstva.
 • Pozývame Vás do modlitieb za CampFest 2016. Spoločne môžeme vytvoriť 40 dňovú reťaz non-stop modlitieb, za to, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti. Zapísať sa môžete tu.
 • Tiež Vás povzbudzujeme pridať sa k iniciatíve Zo srdca Európy. Ide o modlitebnú iniciatívu za Európu v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ. Viac informácií a aktuálne modlitebné úmysly za konkrétne krajiny nájdete na www.zosrdcaeuropy.sk.

Oznamy 26.6.2016

 • Budúcu nedeľu, 3. 7. 2016, budeme mať slávnosť prijímania nových členov zboru.
 • Rovnako v nedeľu, 3. 7. 2016, bude po spoločných bohoslužbách krátke členské zhromaždenie. Hlavné body programu:
  • odsúhlasenie likvidácie Narniabb, s.r.o.
  • doplňujúce voľby do staršovstva
  • informovanie o Konferencii CB
 • Pozývame všetky ženy na seminár s názvom “MILOVANÁ – Učím sa oddychovať”. Seminár sa uskutoční v nedeľu 3. 7. 2016 o 17:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 19.6.2016

 • O týždeň, v nedeľu 26.6. budeme mať počas bohoslužieb Absolventskú slávnosť – rozlúčku s narnijskými deviatakmi.
 • V nedeľu 3.7. bude po spoločných bohoslužbách krátke členské zhromaždenie. Hlavné body programu:
  • odsúhlasenie likvidácie Narniabb, s.r.o.
  • doplňujúce voľby do staršovstva
  • informovanie o Konferencii CB
 • Pozývame všetky ženy na seminár s názvom “MILOVANÁ – Učím sa oddychovať”. Seminár sa uskutoční v nedeľu 3. 7. 2016 o 17:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Viac informácií nájdete tu.
 • Maťka a Slavo Polohovci pozývajú všetkých na spoločné popoludnie na Suchom vrchu – dnes (19.6.) od 15:00.

Oznamy 5.6.2016

 • Pozývame všetky ženy na seminár s názvom “MILOVANÁ – Učím sa oddychovať”. Seminár sa uskutoční v nedeľu 3. 7. 2016 o 17:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Viac informácií nájdete tu.
 • V nedeľu 3. 7. 2016, počas spoločných bohoslužieb, bude slávnosť prijímania nových členov zboru.
 • 21. – 23. októbra bude Celoslovenské ekumenické spevácke sústredenie.
 • Ponuka letných táborov pre deti a dorastencov:
  • Opál Camp pre mladších: 10. – 16. júl (10 – 13 rokov). Info a prihlásenie tu.
  • Opál Camp pre starších: 17 – 23. júl (14 – 18 rokov).  Info a prihlásenie tu.
  • Celoslovenský dorastenecký pobyt RÍM: 3. – 9. júl 2016 (12 – 15 rokov). Info a prihlásenie tu.
  • FUSION Camp: 12 – 18. júl. Info a prihlásenie tu.
  • Denný anglický tábor RestTime English Camp pre žiakov 4. až 6. ročníka. Info a prihlásenie tu.
  • EDGE sports camp. Športový tábor pre stredoškolákov a deviatakov (vrátane žiakov s ukončeným 8. ročníkom ZŠ a 4. ročníkom SŠ) zameraný na basketbal a florbal. Info a prihlásenie tu.