Oznamy 17.1.2016

 • Prosíme zodpovedných za jednotlivé služby v zbore, aby nahlásili čím skôr finančné potreby na tento rok, aby bolo možné uzavrieť prípravu rozpočtu.
 • Januárové BB.Chvály budú vo štvrtok 21.1. o 18:30 v Evanjelickom spolku na Hornej 21. 
 • V sobotu 30.1. o 8:00 pozývame všetkých mužov na Mužské raňajky, ktoré budú v priestoroch zboru na Hurbanovej 2. Predpokladaný koniec je o 10:00.
 • V nedeľu 7.2. po spoločných bohoslužbách bude stretnutie rozšíreného vedenia zboru spojené so spoločným obedom.

 

Oznamy 10.1.2016

 • Od pondelku začína Aliančný modlitebný týždeň (AMOT). Toto podujatie je každoročne organizované Európskou evanjelikálnou alianciou. Je jedinečnou príležitosťou zjednotiť sa v modlitbách s bratmi a sestrami z iných zborov v Banskej Bystrici. Našou túžbou a cieľom je spoločne vyvýšiť Pána Ježiša, v jeho mene žehnať ľuďom, ktorí žijú okolo nás a prihovárať sa za rôzne oblasti života a spoločnosti. Témou AMOT 2016 je „Návrat stratených synov“

Priebeh (začiatok vždy o 18:00):

Pondelok: CB (my samostatne)
Utorok: AC
Streda: BJB
Štvrtok: CB
Piatok: ECAV
Nedeľa: Vinica

Témy na jednotlivé dni, úvahy a námety na modlitby nájdete tu.

Oznamy 27.12.2015

 • Koncoročné bohoslužby budú vo štvrtok 31.12.2015 o 16:00. Počas bohoslužieb bude priestor na svedectvá vďačnosti za to, čo Pán Boh robil v našich životoch v uplynulom roku.
 • Po bohoslužbách budeme mať od 19:00 spoločný program v ZŠ Narnia. Prosíme, prineste nejaké občerstvenie a malý zabalený darček do spoločnej hry.
 • Na Nový rok 1.1.2016 spoločné bohoslužby nebudú.
 • Stretneme sa opäť až v nedeľu 3.1. o 10:00, kedy budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.

Oznamy 20.12.2015

 • Vo štvrtok 24.12. budú štedrovečerné bohoslužby o 16:00.
 • Vianočné bohoslužby budú v Piatok 25.12. o 10:00.