Oznamy 18.10.2015

 • Na budúcu nedeľu 25.10. bude slávnosť vďakyvzdania spojená s Pamiatkou Pánovej večere.
 • Záujemcovia o predplatné časopisov Ethos, Dialóg a Heslá sa môžu zapísať na nástenke vo vestibule.
 • Pozývame všetkých na modlitebné chvíle, ktoré bývajú každú nedeľu o 9:00. Je to príležitosť, kedy môžeme volať k nášmu Pánovi a hľadať spoločné výzvy a povzbudenia pre náš zbor.
 • Pripomíname skupinku biblického štúdia – vždy vo štvrtok o 18:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.
 • Vo štvrtok 22.10. o 18:30 budú októbrové BB.Chvály:
  bb_chvaly_2015-10

Oznamy 11.10.2015

 • O dva týždne – v nedeľu 25.10. – budeme mať slávnosť vďakyvzdania spojenú so slávením Pamiatky Pánovej večere.
 • Pozývame všetkých na modlitebné chvíle, ktoré bývajú každú nedeľu o 9:00. Je to príležitosť, kedy môžeme volať k nášmu Pánovi a hľadať spoločné výzvy a povzbudenia pre náš zbor.
 • Pripomíname skupinku biblického štúdia – vždy vo štvrtok o 18:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.
 • Pozývame na verejnú diskusiu na tému holokaust:

holokaust

Oznamy 4.10.2015

 • Na budúcu nedeľu po bohoslužbách bude stretnutie seniorov so spoločným obedom a spoločným programom. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela.
 • Brat kazateľ Slavo Poloha káže na budúcu nedeľu v Trnave, kde bude aj stretnutie ohľadom plánov na založenie novej základnej školy. Ďalšiu nedeľu 18.10. bude v Michalovciach na vizitácii.
 • O tri týždne – v nedeľu 25.10. budeme mať slávnosť vďakyvzdania spojenú so slávením Pamiatky Pánovej večere.
 • Martin a Lýdia Kučerovci ponúkajú pre členov zboru fyzioterapiu. Na túto službu majú vyhradený čas vždy vo štvrtok od 15:30 do 16:30 hod.  V rámci tejto hodiny sa môžu venovať vždy jednému pacientovi. Ambulanciu nájdete na adrese: Horná 26, Banská Bystrica (podchod, dvere za optikou). Fyzioterapia bude bezplatná. Objednať sa môžete na tel. čísle 0904 840 770.

Oznamy 27.9.2015

 •  Maťka a Slavo Polohovci a Editka a Laci Uliční spolu s 12timi deťmi z Narnie sú na týždňovom výlete v Anglicku. Ide o odmenovú akciu pre deti, ktoré sa v uplynulom školskom roku najviac zapájali do dobrovoľných aktivít. Prosíme o modlitby za tieto deti aj učiteľov, za požehnaný čas v Anglicku a za ich bezpečný návrat.
 • Na budúcu nedeľu nedeľu 4.10. po bohoslužbách bude krátke mimoriadne členské zhromaždenie, na ktorom budeme rokovať o dvoch návrhoch staršovstva na uznesenia:
  1. Zbor Cirkvi bratskej súhlasí s navýšením úveru o …..€ na splácanie školského areálu na Okružnej 2 po prevode majetku na zbor a predĺžením jeho splácania o 2 roky.
  2. Zbor Cirkvi bratskej v B. Bystrici súhlasí so záložným právom Tatrabanky na školský areál na Okružnej 2 po jeho prevode na zbor.
 • Na budúcu nedeľu bude tiež stretnutie širšieho vedenia zboru spojené so spoločným obedom.
 • 18. októbra bude stretnutie seniorov. Prihlásiť sa treba DNES u P. Vesela!