Oznamy 19.7.2015

 • Na budúcu nedeľu – 26.7.2015 – bude po spoločných bohoslužbách mimoriadne členské zhromaždenie s nasledovným programom:
  • Potvrdenie Zboru, že stojí za snahou o založenie gymnázia
  • Zrušenie Narnia s.r.o. založenej za účelom kúpy školy, keďže dôvody na jej existenciu už pominuli
  • Prejednanie nadstavby školskej jedálne kvôli ZUŠ R. Tatára, keďže priestory, ktoré má ZUŠ prenajaté, bude treba už o rok uvoľniť pre ZŠ Narnia

Oznamy 12.7.2015

 • O dva týždne – v nedeľu 26.7. – bude po spoločných bohoslužbách mimoriadne členské zhromaždenie s nasledovným programom:
  • Potvrdenie Zboru, že stojí za snahou o založenie gymnázia
  • Zrušenie Narnia s.r.o. založenej za účelom kúpy školy, keďže dôvody na jej existenciu už pominuli
  • Prejednanie nadstavby školskej jedálne kvôli ZUŠ R. Tatára, keďže priestory, ktoré má ZUŠ prenajaté, bude treba už o rok uvoľniť pre ZŠ Narnia

Oznamy 5.7.2015

 • V stredu 8.7. o 17:00 bude v areáli ZŠ Narnia záverečný koncert Fusion tábora. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Oznamy 28.6.2015

 • V stredu 1.7. začína na Ranči v Kráľovej Lehote Fusion tábor. Prosíme Vás o modlitby za mladých, ktorí na tábor prídu, aby zažili Boží dotyk a tiež za všetkých, ktorí sa podieľajú na organizácii tábora. Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli mladým zo sociálne slabších alebo neúplných rodín, pre ktorých predstavuje poplatok za tábor veľkú položku z rodinného rozpočtu. Ak by niekto ešte chcel svojim darom podporiť účasť takýchto mladých ľudí, môže kontaktovať Draha Polohu, prípadne Paťku alebo Benyho Davidovcov.
 • Na budúcu nedeľu 5.7. budeme počas bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • V stredu 8.7. o 17:00 bude v areáli ZŠ Narnia záverečný koncert Fusion tábora. Srdečne Vás všetkých pozývame.