Oznamy 21.6.2015

  • Na budúcu nedeľu 28.6. budeme mať počas bohoslužieb absolventskú slávnosť prvých absolventov ZŠ Narnia spojenú so svedectvami a modlitbami za našich deviatakov.

Oznamy 14.6.2015

  • Na budúcu nedeľu 21.6. bude po bohoslužbách členské zhromaždenie pri príležitosti vizitácie v našom Zbore.  Pozývame Vás aj na spoločný obed z toho, čo si sami prinesieme.
  • O dva týždne, v nedeľu 28.6. budeme mať počas bohoslužieb absolventskú slávnosť prvých absolventov ZŠ Narnia spojenú so svedectvami a modlitbami za našich deviatakov.
  • Pozývame Vás na BB.CHVÁLY vo štvrtok 18.6. o 18:30

Oznamy 31.5.2015

  • Na budúcu nedeľu spoločné bohoslužby v zborovom dome na Hurbanovej 2 nebudú! Pozývame vás však na Muzikálový festival s bohoslužbami o 9:00 a 11:00 v ZŠ Narnia. Viac informácií a program festivalu nájdete tu.

Ako vydržať, keď sa všetko rozpadáva

Pamätaj na Božiu lásku uprostred ťažkých skúšok. Boh počuje nárek svojho ľudu. Boh trpí, keď trpí jeho ľud. Boh vkladá do nádoby slzy, ktoré jeho ľud vyroní (pozri Žalm 56, 9).

Počas nášho života s veľkou