Oznamy 5.5.2013

  • Dve nasledujúce nedele budeme mať neformálne bohoslužby, počas ktorých vystúpia žiaci ZŠ Narnia s muzikálovými predstaveniami. Budúcu nedeľu, 12.5.2013, vystúpia tretiaci. O dva týždne, 19.5.2013 bude spoločné vystúpenie štvrtákov a piatakov.
  • Aj napriek tomu, že prípravné stretnutia na členstvo v Zbore sme už ukončili, ak má ešte niekto záujem a nemohol sa z časových dôvodov zúčastniť predchádzajúcich stretnutí, môže kontaktovať br. kazateľa Slava Polohu a dohovoriť si termín stretnutia. Prijímanie nových členov je plánované na koniec mája.
  • V súvislosti s našou snahou o kúpu priestorov pre ZŠ Narnia vás povzbudzujeme k modlitbám v rámci pôstnej reťaze v našom zbore. Zapísať sa môžete na nástenke vo vestibule.

Nikdy nemôžete žiadať priveľa

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia! Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci. (Matúš 7:7-12)

Podľa mojej skúsenosti sa táto pasáž ukázala ako jedna z najmotivujúcejších v celej Biblii, prečo sa modliť s dôverou, že budeme vypočutí.

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je vyznávajúcou kresťankou. Článok opisoval jej energickú vieru a úlohu modlitby v jej živote. Bol som povzbudený jej snahou vytrvať v modlitbe. Chcem v tom tiež rásť.

No veta, ktorá sa mi najviac vryla do pamäti, bola táto: „Viem, že nemám [Boha] prosiť o trpezlivosť, pretože potom mi dáva situácie, v ktorých musím rásť k väčšej trpezlivosti; naučila som sa túto lekciu!”

Boh žehnaj jej úprimnosť. Počas mnohých rokov mi veľa úprimných kresťanov povedalo niečo podobné. Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce?

Odpoveď je: my by sme mali chcieť! Nie bolesť pre ňu samu, pravdaže. Ale ak výchova bolesti plodí pokojné ovocie spravodlivosti (Židom 12:11), mali by sme prosiť o výchovu. Ak to znamená, že budeme viac ako On, budeme Ho poznať hlbšie, budeme slobodnejší

Oznamy 28.4.2013

  • Na budúcu nedeľu, 5.5.2013, ponúkame seniorom možnosť návštevy v levickom zbore CB. Odchod z Banskej Bystrice je plánovaný hneď po nedeľných bohoslužbách. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela.
  • Aj napriek tomu, že prípravné stretnutia na členstvo v Zbore sme už ukončili, ak má ešte niekto záujem a nemohol sa z časových dôvodov zúčastniť predchádzajúcich stretnutí, môže kontaktovať br. kazateľa Slava Polohu a dohovoriť si termín stretnutia. Prijímanie nových členov je plánované na koniec mája.
  • Budúci víkend bude ďalšia víkendovka pre deti od 12 rokov, ktoré prejavili záujem o krst, prípadne o potvrdenie krstu. Prihlásení dostanú v priebehu týždňa bližšie informácie.
  • Od 7.5. do 11.5. bude v ZŠ Narnia prebiehať pod záštitou Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici Lego projekt. Ide o aktivitu, pri ktorej deti stavajú na podstavci s rozmermi 8m x 3,5m mestečko z Lega. Okrem samotnej stavby mestečka bude pripravený aj sprievodný program, ktorého cieľom je priblíženie evanjelia deťom a ich rodičom. Lego projekt vyvrcholí v sobotu 11.5. poobede otvorením Lego mestečka, na ktoré vás srdečne pozývame.
    Prosíme dobrovoľníkov, ktorí by mohli pomôcť s montážou a demontážou podstavca pre mestečko, aby sa prihlásili u Katky Babjakovej.
  • Keďže sme dnes slávili pamiatku Pánovej večere, jej májový termín sa presúva z prvej na poslednú nedeľu v mesiaci.