Oznamy 21.4.2013

 • Budúcu  nedeľu (28.4.) bude kázať br. kazateľ Ján Henžel. Po bohoslužbách sa stretne so seniormi a budú mať spoločný obed.
 • V nedeľu 5.5. ponúkame seniorom možnosť návštevy v levickom zbore CB.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní parkoviska a dvora.
 • V piatok večer Vás pozývame na volejbal do telocvične ZŠ Narnia. Viac informácií dostanete v priebehu týždňa mailom.

Oznamy 14.4.2013

 • Dnes, 14.4.2013 o 17:00, bude u Pattersonovcov posledné stretnutie Coffee Sunday v rámci prípravy na členstvo v zbore.
 • V utorok, 16.4. o 17:00, bude brigáda, počas ktorej by sme chceli upratať dvor a parkovisko pri tenisových kurtoch.
 • Vo štvrtok, 18.4. o 18:00, bude v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici benefičný koncert, ktorého výťažok bude použitý na kúpu priestorov pre ZŠ Narnia. Viac informácií nájdete tu.
 • V nedeľu 28.4. bude kázať predseda Rady CB Ján Henžel. Po bohoslužbách bude spoločný obed a stretnutie seniorov.
 • Ponúkame seniorom možnosť návštevy v levickom zbore CB 5.5.2013. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela.

Oznamy 7.4.2013

 • Dnes, v nedeľu 7.4.2013 o 17:00, bude ďalšie pokračovanie série Coffee Sundays spojenej s prípravou na členstvo v zbore.
 • Budúci víkend bude prvá víkendovka pre deti od 12 rokov, ktoré prejavili záujem o krst, prípadne o potvrdenie krstu. Prihlásení dostanú v priebehu týždňa bližšie informácie.
 • Budúcu nedeľu, 14.4.2013, bude po spoločných bohoslužbách členské zhromaždenie, ktorého programom bude potvrdenie voľby staršovstva a doplňujúca voľba náhradníka do staršovstva.
 • Ponúkame seniorom možnosť návštevy v Levickom zbore CB 5.5.2013. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela.
 • Pozývame otcov so synmi vo veku 11-14 rokov na víkend Dobrodružstvo s otcom od 31.5. do 2.6. v Lome nad Rimavicou. Viac informácií nájdete tu
 • Pozývame seniorov na tradičný, už desiaty ročník letného pobytu seniorov. Po dobrých skúsenostiach sa opäť uskutočnív horskom hoteli Remata v termíne 30.6 – 6.7. 2013. Viac informácií nájdete na nástenke vo vestibule. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela. 

Oznamy 31.3.2013

 • Na budúcu nedeľu, 7.4.2013, bude u nás kázať Jozef Sýkora – kazateľ Zboru Cirkvi bratskej z Bratislavy.
 • Keďže sme v dnešnú nedeľu slávili pamiatku Pánovej večere, na budúci týždeň ju počas nedeľných bohoslužieb sláviť nebudeme.