Lapení vtáci

Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do kostola a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa kazateľnice. Viacerí ľudia v údive nadvihli obočie, keď pastor prehovoril. Hovoril, ako sa včera prechádzal po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v nej tri malé divé vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom. Zastavil ho a spýtal sa:„Čo to tam máš, synak?“
„Len pár starých vtákov,“ odpovedal.
„Čo chceš s nimi urobiť?“ spýtal sa pastor.
„Zobrať domov a hrať sa s nimi“, odpovedal. „Budem ich dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zabavím.“

Veľkonočný labyrint

Ráda bych vám vyprávěla o velikonočním setkání, které jsem prožila před dvěma lety v jednom starém kostelíku v jižní Anglii. O setkání, které vlastně změnilo můj život. O setkání, které můžeme prožívat všichni znovu a znovu, o Velikonocích zvlášť.

Toho jara jsem žila se svojí rodinou v anglickém Southamptonu. Byla jsem nevěřící, ale křesťanství mě něčím oslovovalo natolik, že jsem se příležitostně účastnila nedělních shromáždění v místním anglikánském kostele. Znala jsem základní příběhy o Ježíši Kristu, ale o podstatě víry křesťanů jsem, upřímně řečeno, nevěděla nic.

Oznamy 24.3.2013

  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na obnove a následnom uprataní kuchyne.
  • Dnes, v nedeľu 24.3.2013 o 17:00, bude ďalšie pokračovanie série Coffee Sundays spojenej s prípravou na členstvo v zbore.
  • V súvislosti s našou snahou o kúpu priestorov pre ZŠ Narnia vás povzbudzujeme k modlitbám v rámci pôstnej reťaze v našom zbore. Zapísať sa môžete na nástenke vo vestibule.
  • Na Veľký piatok 29.3. o 10:00 budú spoločné bohoslužby. Po nich – v prípade pekného počasia – by sme sa išli, tak ako minulý rok,  prejsť a modliť na Kalváriu. Tiež Vás povzbudzujeme v tento deň k pôstu.
  • Chceme Vás upozorniť na zmenu času v noci zo soboty 30.3. na nedeľu 31.3., aby sme sa tak mohli v nedeľu zísť všetci v správnom čase.

Oznamy 17.3.2013

  • Budúcu nedeľu 24.3.2013 bude po spoločných bohoslužbách členské zhromaždenie, ktorého programom bude potvrdenie staršovstva a doplňujúca voľba náhradníka do staršovstva.
  • Budúcu nedeľu 24.3.2013 o 17:00, bude ďalšie pokračovanie série Coffee Sundays spojenej s prípravou na členstvo v zbore.
  • V súvislosti s našou snahou o kúpu priestorov pre ZŠ Narnia vás povzbudzujeme k modlitbám v rámci pôstnej reťaze v našom zbore. Zapísať sa môžete na nástenke vo vestibule.
  • Budúci víkend bude prvá víkendovka pre deti od 12 rokov, ktoré prejavili záujem o krst, prípadne o potvrdenie krstu. Prihlásení dostanú v priebehu týždňa bližšie informácie.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí tento týždeň svojimi modlitbami a nezištnou praktickou pomocou podporili školenie pracovníkov Fusion.