Oznamy 12. 3. 2017

 • V stredu, 15.3., v priestoroch ZŠ Narnia začína nová ženská skupinka.
 • Na budúcu nedeľu, 19.3., budeme sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Rovnako na budúcu nedeľu, 19.3., bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva. Zoznam kandidátov pre voľby nájdete na nástenke vo vestibule. Návrh terajšieho staršovstva je, aby sme volili 5 starších.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať aj spoločný obed – guláš. Prosíme, prineste k obedu niečo sladké alebo slané.

Oznamy 5.3.2017

 • Pripomíname mužské raňajky, ktoré budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00. Téma: Modlitba a pôst.
 • Vo štvrtok 16.3.2017 o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 marcové BB.Chvály. Viac informácií nájdete tu.
 • V nedeľu 19.3. bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva a spoločným obedom. Zoznam kandidátov pre voľby nájdete na nástenke vo vestibule.
 • 24.-26. marca bude v Bratislave Európska konvokácia. Ide o zvolanie ľudí do modlitieb a chvál za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Viac informácií nájdete tu.
 • 6.-8. apríla sa uskutoční už 9. ročník konferencie Máme čo zvestovať s názvom “Evanjelium v centre cirkvi”. Konferencia je určená pre laických kazateľov, vedúcich skupiniek, pracovníkov s deťmi a mládežou, misijných a evanjelizačných pracovníkov. Podrobnejšie informácie, rovnako ako aj spôsob registrácie, nájdete na plagáte vo vestibule. Informácie sú na webovej stránke, kde sa dá registrovať – www.mcz.cb.sk
 • 6.-9. apríla sa na Ranči v Kráľovej lehote uskutoční Konferencia kresťanských služobníkov. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 26.2.2017

 • Na budúcu nedeľu, 5.3.2017, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere.
 • Pripomíname mužské raňajky, ktoré budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00. Téma: Modlitba a pôst. Účasť prosíme čím skôr nahlásiť Rasťovi Gallovi.
 • V nedeľu 19.3. bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva a spoločným obedom. Návrhy na uznesenia je potrebné doručiť členom staršovstva do 4.3.
 • Povzbudzujeme seniorov k účasti na 14. ročníku celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave 10-17.6.2017. Prihlásiť sa môžete do konca marca u Pavla Vesela.
 • 6.-8. apríla sa uskutoční už 9. ročník konferencie Máme čo zvestovať s názvom “Evanjelium v centre cirkvi”. Konferencia je určená pre laických kazateľov, vedúcich skupiniek, pracovníkov s deťmi a mládežou, misijných a evanjelizačných pracovníkov. Podrobnejšie informácie, rovnako ako aj spôsob registrácie, nájdete na plagáte vo vestibule. Informácie sú na webovej stránke, kde sa dá registrovať – www.mcz.cb.sk
 • Konferencia pracovníkov s deťmi sa uskutoční 21. – 23. 4. 2017 v Bratislave. Pozvanie je pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi a chcú načerpať nové sily a inšpiráciu. Lektorkou bude Kristína Uhlíková, ktorá má skúsenosti s prácou s deťmi aj so vzdelávaním učiteľov.
 • Kto by chcel prispieť detským oblečením pre bratov a sestry v Žiari nad Hronom, nech kontaktuje Reného Ledvinu.
 • Doc. ThDr. Ľudovít Fazekaš  – nás opustil 21. februára 2017 vo veku 88 rokov. Strácame v ňom verného manžela, láskavého otca, obetavého služobníka evanjelia a vynikajúceho univerzitného učiteľa. Rozlúčková bohoslužba vďačnosti za život a dielo brata kazateľa bude 4. marca 2017 o 13:00 hodine v modlitebni Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach, S. Chalupku 7.

Oznamy 19.2.2017

 • Vo štvrtok 23.2. o 18:30 sa v Evanjelickom spolku na Hornej 21 uskutočnia februárové BB.Chvály. Viac informácií nájdete tu.
 • Ďalšie mužské raňajky budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00. Účasť je potrebné nahlásiť Rasťovi Gallovi.
 • V nedeľu 19.3. bude výročné členské zhromaždenie spojené s voľbami do staršovstva. Návrhy na uznesenia je potrebné doručiť členom staršovstva do 4.3.
 • Povzbudzujeme seniorov k účasti na 14. ročníku celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave 10-17.6.2017. Prihlásiť sa môžete do konca marca u Pavla Vesela.
 • 6.-8. apríla sa uskutoční už 9. ročník konferencie Máme čo zvestovať s názvom “Evanjelium v centre cirkvi”. Konferencia je určená pre laických kazateľov, vedúcich skupiniek, pracovníkov s deťmi a mládežou, misijných a evanjelizačných pracovníkov. Podrobnejšie informácie, rovnako ako aj spôsob registrácie, nájdete na plagáte vo vestibule. Informácie sú na webovej stránke, kde sa dá registrovať – www.mcz.cb.sk
 • Konferencia pracovníkov s deťmi sa uskutoční 21. – 23. 4. 2017 v Bratislave. Pozvanie je pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi a chcú načerpať nové sily a inšpiráciu. Lektorkou bude Kristína Uhlíková, ktorá má skúsenosti s prácou s deťmi aj so vzdelávaním učiteľov.
 • Kto by chcel prispieť detským oblečením pre bratov a sestry v Žiari nad Hronom, nech kontaktuje Reného Ledvinu.