Oznamy 4.11.2012

  • V dňoch 16-18.11.2012 sa uskutoční v našom zbore pravidelná vizitácia. Zúčastnia sa jej brat kazateľ Pavol Bomba a Miroslav Moravský z rady CB.
  • S vizitáciou bude spojená aj slávnosť vďakyvzdania so spoločným obedom v nedeľu 18.11. po spoločných bohoslužbách. Prosíme Vás aby ste priniesli občerstvenie.
  • V súvislosti s kúpou areálu ZŠ Narnia Vás povzbudzujeme k účasti na pôstnej reťazi v našom zbore. Je možné zapísať sa na nástenke vo vstupnej hale
  • Skupinky pokračujú v pravidelnom čase, viac informácií nájdete tu.

Svet krivých zrkadiel

Recept na to, ako viesť úspešný život sa dnes stal témou tisícok kníh prehýbajúcich police kníhkupectiev. Instantné návody na to, ako si zabezpečiť šťastný život chrlia časopisy, televízie, reklamy. Tlak médií je ohromný a pri pohľade na trendových ľudí z obrazovky sa pocit neúspechu pri niektorých, dostaví veľmi rýchlo. Iní síce odhalia falošné úsmevy mejkapových tvárí, a nemerajú šťastie váhou peňazí, či slávy, no napriek tomu, ani ich pocit šťastia nezaložený na matérii, akosi stále nespĺňa podmienku absolútna.

Pred seba si neustále kladieme úlohy, ktoré majú byť schodíkmi k nášmu vysnenému šťastiu. Kdesi vo vnútri ale počujeme klopanie, vďaka ktorému tušíme, že žiadne dosiahnutie týchto čiastkových cieľov nemôže celkom naplniť to prázdno z nášho vnútra. Napriek tomu sa zo stredu našej prázdnoty opäť púšťame do Sizyfovskej práce. Bubliny, ktoré s takou námahou fúkame, však vždy prasknú a zámky z piesku, ktoré staviame, vždy zoberie príval vĺn.

Tri pohľady na sväté mesto

Sväté mesto Jeruzalem, sväté z troch strán. Zo židovskej, z moslimskej, z kresťanskej. Každý tu má svoj najsvätejší kúsok. Moslimovia chrámovú horu, kresťania Baziliku Božieho hrobu, židia Múr nárekov. Návšteva týchto miest v mnohom sama vypovie o ľuďoch tejto viery. Obraz si urobia i bežní turisti – veriaci i neveriaci.

Pohľad z chrámovej hory. Ešte pred vstupom na chrámovú horu, kde stál pred tým židovský chrám a dnes sa vypína Skalný dóm, nás čaká kontrola. Prechod bezpečnostnou kontrolou a skenerom prebieha u všetkých bez problémov. Už dopredu sme boli upozornení: “Nielen žiadne zbrane, ale i žiadne náboženské symboly (ani Biblia v ruksaku), žiadna saláma na desiatu. Nič, čo by mohlo provokovať.” Avšak koho by sme tu provokovali? Je tu v podstate mŕtve ticho. Len pár ľudí sa stráca vo veľkom priestore. Nikto sa tu nemodlí, len značky na zemi okolo Skalného dómu ukazujú, kde sú modlitebné miesta. Teraz sú prázdne. Teraz nie je čas modlitby, teraz je čas pre turistov.

Kto je môj blížny

Miluj blížneho ako seba samého. Kto by s takýmto mravným imperatívom nesúhlasil? Ak sa však pokúsime nie len súhlasiť, ale to milovanie i žiť, zistíme, že to nie je ani samozrejmé ani jednoduché. Prvá prekážka je v otázke: Kto je môj blížny? Sú mi blížni všetci bez rozdielu. Má milovať Kosovský Albánec belehradského Srba, katolík protestanta, kresťan buddhistu, demokrat komunistu, heterosexuál homosexuála, feministka antifeministu, grínpisák riaditeľa Mc Donaldu…?

V hebrejskom prostredí mal výrok logické pokračovanie – „nenávidieť budeš svojho nepriateľa“. Slovo blížny je formálne zdôvodnené existenciou nepriateľa. Prečo by som hovoril o blízkom, ak by neexistovali vzdialení. Nepriateľ je ten, kto je mimo mojich kruhov, ten kto „nie je priateľ“, nepatrí do mojej krvnej skupiny. Svojou inakosťou spochybňuje môj svet. Čírou existenciou mi dáva najavo, že by som nechýbal, keby som nebol. Je iný. Ináč myslí, hovorí, zaujíma sa o iné veci. Ináč sa oblieka, počúva inú hudbu, smeje sa iným vtipom, jedáva iné jedlá… Keby bol svet knihou