Oznamy 5.2.2017

 • Povzbudzujeme seniorov k účasti na 14. ročníku celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v prekrásnom prostredí Zemplína, v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave 10-17.6.2017. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela.
 • Klub 5o4, ktorý organizuje náš zbor pre deti 4.-6. ročníka bude v piatok 10.2. od 16:30 do 19.00 v priestoroch ZŠ Narnia. Viac info na plagáte vo vestibule, v prípade potreby kontaktujte Editu Uličnú. Upozornenie: deti si musia priniesť na prezlečenie odev vhodný na hry v snehu vrátane rukavíc.
 • Klub 5o5 (pre 13 a viac ročných) sa stretne v tradičnom čase, v piatok 10.2. o 17.00 v klubovni.
 • Rada rodičov ZŠ Narnia vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou so psychológom Mgr. Zoltánom Mátyusom na tému “Obmedzujúci maximalizmus“. Termín: 21.2. o 16:30 v ZŠ Narnia. Viac informácií nájdete tu.
 • Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť najbližšie až v prvú marcovú nedeľu – 5.3.2017
 • Ďalšie mužské raňajky budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00.
 • 6.-8. apríla sa uskutoční už 9. ročník konferencie Máme čo zvestovať s názvom “Evanjelium v centre cirkvi”. Konferencia je určená pre laických kazateľov, vedúcich skupiniek, pracovníkov s deťmi a mládežou, misijných a evanjelizačných pracovníkov. Podrobnejšie informácie, rovnako ako aj spôsob registrácie, nájdete na plagáte vo vestibule. Informácie sú na webovej stránke, kde sa dá registrovať – www.mcz.cb.sk

Oznamy 29.1.2017

 • Povzbudzujeme seniorov k účasti na 14. ročníku celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v prekrásnom prostredí Zemplína, v hoteli CHEMES na Zemplínskej Šírave 10-17.6.2017. Prihlásiť sa môžete u Pavla Vesela.
 • Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť najbližšie až v prvú marcovú nedeľu – 5.3.2017
 • Ďalšie mužské raňajky budú v sobotu 11.3.2017 o 8:00.

Oznamy 15.1.2017

 • Vo štvrtok 19.1.2017 o 18:30 budú v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 januárové BB.Chvály. Viac informácií nájdete tu.
 • Povzbudzujeme vás k účasti na 2. ročníku Zimného behu Partnerov v nádeji (na bežkách), ktorý sa uskutoční v sobotu 21.1.2017 od 09.30–12.30 v Mestskom parku v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete tu.
 • Na budúcu nedeľu, 22.1.2017, budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere spolu s tajomníkom Rady CB Jánom Henželom, ktorý bude v tento deň kázať.
 • V nedeľu 29.1.2017 bude krátke členské zhromaždenie, počas ktorého budeme diskutovať o vízii pre náš zbor a spolu sa modliť.

Oznamy 1.1.2017

 • Od budúcej nedele, 8.1.2017, bude prebiehať Aliančný modlitbový týždeň 2017 (AMOT 2017), ktorý každoročne organizuje Evanjelická aliancia v Slovenskej republike. Viac informácií o AMOT 2017 nájdete tu. Každá zo zúčastnených cirkví začína v nedeľu 8.1. modlitbami vo svojom zbore.  My začneme počas modlitebnej chvíle o 9:00. Potom budú pokračovať spoločné stretnutia vždy večer o 18:00 nasledovne:
  • Pondelok 9.1. – Cirkev bratská
  • Utorok 10.1. – Apoštolská cirkev
  • Streda 11.1. – Bratská jednota baptistov
  • Štvrtok 12.1. – Spoločenstvo Vinica
  • Piatok 13.1. – ECAV (Lazovná ulica)
 • V nedeľu 22.1.2017 budeme počas spoločných bohoslužieb sláviť Pamiatku Pánovej večere spolu s tajomníkom Rady CB Jánom Henželom, ktorý bude v tento deň kázať.
 • V nedeľu 29.1.2017 bude krátke členské zhromaždenie, počas ktorého budeme diskutovať o vízii pre náš zbor, a to aj v súvislosti s ukončením funkčného obdobia br. kazateľa Slava Polohu.