Oznamy 18.9.2016

  • Na budúcu nedeľu 25.9. po spoločných bohoslužbách budú doplňujúce voľby do staršovstva zboru. Kandidátmi sú Rasťo Gallo a Draho Poloha.

Oznamy 4.9.2016

  • Pozývame všetkých mužov na spoločné raňajky na budúcu sobotu o 8:00 v priestoroch zboru na Hurbanovej 2.
  • V nedeľu 25.9. po spoločných bohoslužbách budú doplňujúce voľby do staršovstva zboru. Kandidáti: Rasťo Gallo a Draho Poloha.
  • Povzbudzujeme všetkých, ktorí by chceli viesť detské besiedky, aby sa prihlásili u Vlada Terema. Stále hľadáme 1 – 2 učiteľov. Môžu sa prihlásiť aj tí, ktorí dosiaľ besiedky neviedli.
  • Pre všetkých, ktorí chcú viesť deti k Bohu – či už ako učitelia v besiedkach, alebo vo svojich rodinách – odporúčame kurz Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 (EVD S1). Jedná sa o základný kurz Detskej misie, zameraný na evanjelizáciu detí. Prvá časť kurzu začína 23.9. v priestoroch nášho zboru. Viac informácií nájdete tu.

Oznamy 24.7.2016

  • Pozývame všetkých na festival Campfest, ktorý sa uskutoční na ranči v Kráľovej Lehote 4. – 7. 8. Viac informácií a program nájdete na www.campfest.sk.
  • Pamiatku Pánovej večere budeme sláviť na budúcu nedeľu 31.8.  (Nie ako obvykle v prvú nedeľu v mesiaci!)

Oznamy 3.7.2016

  • Povzbudzujeme všetkých, ktorí by chceli povedať počas našich nedeľných bohoslužieb svoje svedectvá, aby kontaktovali buď kazateľa, prípadne členov staršovstva.
  • Pozývame Vás do modlitieb za CampFest 2016. Spoločne môžeme vytvoriť 40 dňovú reťaz non-stop modlitieb, za to, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti. Zapísať sa môžete tu.
  • Tiež Vás povzbudzujeme pridať sa k iniciatíve Zo srdca Európy. Ide o modlitebnú iniciatívu za Európu v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ. Viac informácií a aktuálne modlitebné úmysly za konkrétne krajiny nájdete na www.zosrdcaeuropy.sk.