Rest Time Klub

rest-time-club-logo1-1Zbor Cirkvi bratskej v spolupráci so ZŠ Narnia otvoril tento rok Rest Time Klub. Ide o odpoludňajší klub pre žiakov druhého stupňa. Klub prebieha denne od 13:35 do 16:00 hod. v ZŠ Narnia na Okružnej ulici a je otvorený pre všetky deti z Narnie aj mimo nej.

 

Čo sa tam robí?

Deti trávia voľný čas oddychom pri čaji, horúcej čokoláde, knižke alebo rôznymi veselými aktivitami. Niektoré aktivity sú každý týždeň rovnaké, niektoré sa menia. Okrem týchto aktivít majú možnosť deti v Rest Time stráviť rôzne víkendovky, prespávačky a iné akcie, ktoré sú zamerané jednak na spoločné strávenie zmysluplného a radostného času, jednak na bližšie spoznanie seba a Pána Boha.

 

Pravidelné kluby v  Rest Time:

  • Action Room – pohybové hry na X-Boxe
  • Baseball a volejbal – vedúci: Laci Uličný
  • Floorball – vedúca: Editka Uličná
  • FUSION  (hudobno – pohybový klub), nájdete nás na Facebooku… vedúci: Draho Poloha, Zuzka Polohová, Josh Howard, Beny David, Paťka Žiaková, Dorotka Prištiaková a ďalší… Viac o FUSION sa dozvieš na Facebooku.
  • Stolný tenis, stolný futbal, spoločenské hry

Jeden krát v mesiaci organizujeme turistické výlety pre mladých a rodiny s deťmi. Pre viac informácií navšívte stránku REST TIME OUTDOOR.