Kázeň 10. 12. 2017

Žalm 16

Kázeň 10. 12. 2017

Categories:

Prečo sa nemusím báť? (Žalm 16)

Rečník: Draho Poloha

Draho s manželkou majú dvoch synov Olivera a Viktora a dcéru Johanku. Momentálne žijú v Banskej Bystrici a sú členmi zboru Cirkvi bratskej, kde slúžia v práci s mládežou, besiedkou a uctievaním. Ich deti sú súčasťou tímu, kde niekedy svojou hudobnou schopnosťou ale často len svojou prítomnosťou slúžia tým, že sú spolu príkladom celistvej rodiny.