Kázeň 10. 9. 2017

Genezis 2

Kázeň 10. 9. 2017

Categories:

Úloha človeka v Božom stvorení – Genezis 2

Rečník: Todd Patterson

Moje povolanie je pomáhať ľudom lepšie čítať a žiť Boží príbeh. Na Slovensku pôsobím už 25 rokov. Učím starú zmluvu na Katedre teológie a katechetiky a rád učím a kážem po zboroch.