Kázeň 17. 12. 2017

Mt 2,1-12

Kázeň 17. 12. 2017

Categories:

Správna otvorenosť. Mt 2, 1-12

Rečník: Slavo Poloha

Od roku 2001 je kazateľom v Banskej Bystrici. S manželkou Martinou majú dvoch synov, Natanaela a Timoteja. Túži po prebudení v Banskej Bystrici a na Slovensku.