Kázeň 19.11.2017

Kniha proroka Jonáša

Kázeň 19.11.2017

Categories:

Prorok Jonáš

Rečník: Josh Howard

Josh pochádza zo Spojených štátov, pracuje v Josiah Venture a slúži v miestnej cirkvi už viac ako 6 rokov. Pracuje ako koordinátor a fundraiser pre Fusion Slovensko. Súčasne je naplno zapojený do služby Fusion v jeho lokálnom zbore a do učeníctva mladých mužov.