Kázeň 24. 9. 2017

Príslovia 4,23

Kázeň 24. 9. 2017

Categories:

Nadovšetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život. (Príslovia 4,23)

Rečník: Rastislav Gallo

Manžel (Zuzany), otec 2 detí (Júlia a Samuel). Je členom staršovstva zboru CBBB. Venuje sa duchovnému poradenstvu mužom, je vedúci mužskej skupinky. Pracuje v súkromnom sektore v oblasti marketingu.