Kázeň 3. 12. 2017

Mt 1, 18-25

Kázeň 3. 12. 2017

Categories:

Prečo sa nemusím báť?

Rečník: Slavo Poloha

Od roku 2001 je kazateľom v Banskej Bystrici. S manželkou Martinou majú dvoch synov, Natanaela a Timoteja. Túži po prebudení v Banskej Bystrici a na Slovensku.